Zoeken

Europa moet af van zijn energie eilanden

Europarlementariër Mazuronis: "Litouwen betaalt hoogste gasprijs in Europa"

Voor de Litouwse Europarlementariër Valentinas Mazuronis is de Energie-Unie een noodzaak, ingegeven door de huidige crisis met Rusland. Hij pleit voor vergaande samenwerking in de Europese Energie-Unie, met meer efficiëntie en gezamenlijke gasinkopen.

Litouwen is sinds begin jaren negentig onafhankelijk van Rusland. Maar op energieterrein nog helemaal niet.
"We zijn inderdaad voor gas volledig afhankelijk van Rusland, voor elektriciteit meer dan zestig procent. Dat is een direct gevolg van de eis van de EU om de Ignalina kernreactor te sluiten, zonder een overgangsperiode in te stellen. Omdat Litouwen alternatieve leveranciers ontbeert en Rusland gas als een politiek wapen inzet, betaalt mijn land de hoogste gasprijs in heel Europa.

Maar daar komt verandering in. Het eigenstandige besluit om een LNG-terminal te bouwen, interconnecties naar Polen en Zweden aan te leggen, en de implementatie van het derde Europese energiepakket zorgen voor een meer onafhankelijke positie van Litouwen. De prijs van Russisch gas is nu al met twintig procent gezakt."

Doet de EU genoeg om de energievoorziening te waarborgen? Dit is zeker belangrijk voor de Baltische staten, die in een fysieke uithoek van de Unie liggen.
"Het is goed dat er hernieuwde aandacht is voor de interne energiemarkt, onder meer door het versneld ontwikkelen en moderniseren van kritieke infrastructuur in de EU. De lidstaten en de Commissie hebben bovendien prioriteit gegeven aan het verbeteren van verbindingen met de Baltische staten, Spanje en Portugal. Er is nu immers nog sprake van energie-eilanden.

““De Commissie moet gezamenlijke gasinkopen onderzoeken””

We kunnen de afhankelijkheid van importen sterk verminderen door meer te doen op gebied van energie-efficiëntie. De doelstellingen daarvan moeten flink omhoog, met name voor gebouwen en industrie die gezamenlijk 65 procent van de energieconsumptie voor hun rekening nemen. Ten slotte moet Europa met één stem spreken als de grootste energie-inkoper in de wereld; een mechanisme voor het uitwisselen van informatie over energiecontracten is op zijn plaats."

Spreken met één stem - u bent voorstander van de Europese Energie Unie?
"Ja, en die draait om veiligheid, solidariteit en duurzaamheid. Eerst moet Europa alle nieuwe bronnen binnen de eigen grenzen verkennen; wat kunnen we zelf produceren, van hernieuwbare bronnen tot nucleaire energie? De resterende energievraag moet worden gedekt met een brede waaier aan externe energiebronnen waarbij solidariteit van het grootste belang is. De Commissie moet gezamenlijke gasinkopen onderzoeken. Die moeten een integraal onderdeel van de Energie Unie vormen."

Is de nieuwe Commissie-Juncker in staat dit allemaal te bereiken?
"De omstandigheden zijn relatief gunstig. Juncker geeft duidelijk prioriteit aan de Energie Unie en let erop dat de betrokken Commissarissen nauw samenwerken. Verder wordt er al lang nagedacht over een energiegemeenschap. De Commissie hoeft niet het wiel uit te vinden - de opties liggen al op tafel. Verder zie ik een politieke consensus ontstaan over de noodzaak tot zo'n Energie Unie - van het bedrijfsleven tot NGO's, van burgers tot de politiek. De status quo is simpelweg geen optie meer, dat bewijst de crisis met Rusland wel."