Zoeken

Greenpeace China Maatregelen overheid tegen vervuiling werken

Interview Zhang Kai, Climate & Energy Manager East Asia

Het was een verrassend bericht: Greenpeace toont zich tevreden met de maatregelen van de Chinese overheid om de smog in de grote steden te beteugelen. Maar echt, het gaat langzaam de goede kant op, beweert Zhang Kai, Climate & Energy Manager East Asia bij de internationale milieuorganisatie.

Zhang Kai kwam in 2005 voor het eerst in aanraking met milieuproblematiek. Het onderwerp liet hem daarna niet meer los. "Ik raakte vooral geïnspireerd door het boek ‘Silent Spring' van Rachel Carson", zegt hij over het veelgeprezen boek dat in het Nederlands onder de titel ‘Dode Lente' is uitgegeven en gebaseerd is op onderzoek naar het gebruik van verschillende pesticides.

"Ik heb me datzelfde jaar aangesloten bij een lokale NGO die zich inzet voor milieubescherming. Later kon ik voor Greenpeace gaan werken: dat was al een droom die uitkwam."

Bij Greenpeace in China is aan werk geen gebrek, want de problemen zijn levensgroot in de Aziatische grootmacht. Toch ziet hij, anno 2015, licht aan het einde van de tunnel.

"Ons onderzoek laat zien dat de strikte vervuilingsmaatregelen van de overheid werken. Maar hoewel er kleine verbeteringen in de grote steden zijn, vormen alle gegevens samen nog wel een donker beeld", voegt de inwoner van Beijing eraan toe. Slechts een op de tien Chinese steden haalt momenteel een voldoende als het om schone lucht gaat.

““In Beijing is de hoeveelheid gevaarlijke fijnstofpartikels in het eerste kwartaal met 13 procent gedaald””

at komt vooral omdat het probleem gigantisch is - alleen al vanwege de afhankelijkheid van steenkool om economische groei te behouden - en niet op korte termijn kan worden opgelost. Zhang kijkt er dan ook genuanceerd naar en ziet de vooruitgang die er is als een grote stap.

Zo is in Beijing de hoeveelheid gevaarlijke fijnstofpartikels PM2,5 (kleiner dan 2,5 micrometer) in het eerste kwartaal van dit jaar met 13 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode in 2014.

In de provincie Hebei, die aan de hoofdstad grenst en waar veel staalfabrieken en cementindustrie is gevestigd, daalden de smogwaarden zelfs met bijna een derde (31 procent).

"Het ‘groene beleid' is vooral sterk gegroeid sinds er een nieuwe milieubeschermingswet in werking is getreden", legt hij uit. "In september 2013 heeft de overheid het ‘Luchtvervuilings Preventie en Controle Actie Plan' bekendgemaakt. In 2017 moet de luchtkwaliteit daardoor aanzienlijk zijn verbeterd."

Het actieplan houdt in dat ook de kustprovincies, waar de problemen groot zijn, hun steenkoolverbruik inperken en de luchtkwaliteit verbeteren. "Boetes zijn fors verhoogd en dat is een goede stap."

Maar, voegt Zhang eraan toe, de toepassing van het nieuwe beleid moet nog wel worden verbeterd. "Tot wel 85 procent van de zware industrie in twee van de meest vervuilde provincies in China - Jiangsu en Hebei - overschrijdt de emissieplafonds. Dat is ook gebleken uit onderzoek van Greenpeace. In de toekomst moet naleving van het beleid daar meer worden afgedwongen."

Pessimistisch maakt het hem niet, en de feiten geven hem geen ongelijk. "De investeringen in ‘vuile' energie waren vorig jaar veel lager dan in 2007. Bovendien is er vorig jaar veel meer geld gestoken in windenergie dan in steenkoolenergie. Deze verandering zal ertoe leiden dat steeds meer energie afkomstig zal zijn van duurzame bronnen."