Zoeken

Groene Investerings Maatschappij of Bank moet knelpunten wegnem

Topbankier Lex Hoogduin: "Investeren in duurzaamheid naar Brits voorbeeld"

De financiering van duurzame energieprojecten komt in Nederland onvoldoende van de grond. Een Groene InvesteringsMaatschappij (GIM) of Groene Investeringsbank (GIB) zou uitkomst moeten bieden en financieringsknelpunten moeten wegnemen, zegt projectdirecteur en voormalig directeur van De Nederlandsche Bank Lex Hoogduin. "Deze zomer volgt het besluit over de al dan niet oprichting van de GIM."

Het Holland Financial Centre (HFC) voerde vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek uit naar een groene investeringsmaatschappij. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vervolgrapport. Daarin komen zowel de GIM (een publiekprivate samenwerking) als GIB aan bod. Hoogduin: "De GIB richt zich op het wegnemen van knelpunten van financiering van met name duurzame energie en energie-efficiency. In Engeland en Duitsland bestaan al dergelijke banken, in Frankrijk zijn er soortgelijke ontwikkelingen. Het haalbaarheidsonderzoek van vorig jaar is mede ingegeven door wat er in het buitenland, met name in het Verenigd Koninkrijk, op dit gebied gebeurt. Als we in ons land substantiële stappen willen zetten in de energietransitie, dan is de aanwezigheid van een dergelijk instituut noodzakelijk."

GIM

De Groene InvesteringsMaatschappij heeft feitelijk drie rollen, zegt Hoogduin. De eerste is knelpunten wegnemen in de financiering van bestaande technologieën en het financierbaar maken van daarop gerichte projecten. Tweede rol van de GIM is een beperkt aantal van die projecten financieren of cofinancieren met banken. En als derde: Projecten bundelen in pakketten waardoor ze interessant zijn voor institutionele beleggers. Daarvoor kunnen een of meerdere beleggingsfondsen worden opgericht.

Hoogduin: "De overheid zal zich moeten committeren aan het wegnemen van knelpunten op het gebied van wetgeving. En zij zal de garantie moeten bieden dat de GIM bestaansrecht krijgt van een flink aantal jaren. Met name dat laatste is erg belangrijk."

GIB

De Groene Investeringsbank gaat een stuk verder dan de GIM. Ze is ambitieuzer dan het bestaande overheidsbeleid op het gebied van verduurzaming, legt Hoogduin uit. "We hebben het dan vooral over langdurige financieringstrajecten die kapitaalintensief zijn. En dat laatste vormt in het huidige tijdgewricht een knelpunt, want lang kapitaal is schaars en de crisis maakt dat men juist nu risico's mijdt. Het GIB-voorstel luidt: Richt een groene investeringsbank op waar zowel overheid als financiële sector kapitaal insteekt. En waar de overheid garanties geeft voor de funding van de GIB."

Maatschappelijk debat

De komende maanden zullen er met alle mogelijke participanten bilaterale gesprekken gevoerd worden, zegt Hoogduin. "En we willen onze plannen publiekelijk maken door een maatschappelijk debat in gang te zetten om draagvlak voor een GIM of GIB te creëren. De bedoeling is dat tijdens de zomer het besluit wordt genomen al dan niet van start te gaan."

Holland Financial Centre: Publiek-privaat samenwerkingsverband
De Stichting Holland Financial Centre (HFC) is in 2007 opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband ter versterking van de positie van de Nederlandse financiële sector in de wereld. Participanten zijn onder meer banken, verzekeraars, pensioenfondsen, de Rijksoverheid, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Het onderzoek naar een Groene Investeringsmaatschappij is één van de 59 Green Deals met de samenleving die Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vorig jaar afsloot.

Volg ons op Twitter: @energiepodium