Zoeken

Hans Altevogt We moeten sturen op comparatieve ecologie

"Energie-intensieve bedrijven: verhuis naar gebieden met de rijkste ecologische kwaliteit en de schoonste bronnen van energie"

Kent u die aandrang? Dat je onze energie-economie opnieuw wilt ordenen om alle scheefgroei in onze energie-economie recht te trekken?
Ik wel. Mijn actuele aanleiding is de schalierevolte van Nederlandse energie-intensieven om bedrijfsonderdelen te verhuizen naar Amerika of hun dreiging om niet meer in Nederland te investeren vanwege het goedkope schaliegas.
Hiervan krijgen politici slappe knieën en gaan vervolgens de energie-intensieven fiscaal verwennen: politics-as-usual!

Multinationale ondernemingen - ook de energie-intensieven - vestigen zich waar productiefactoren ‘gunstig' geprijsd zijn: in lage lonenlanden, waar wetteloze vervuiling en klimaatverandering (nog) gratis zijn en fossiele brandstoffen prettig gesubsidieerd: business-as-usual!

DSM is één van ‘onze' energie-intensieven die dreigt met desinvesteren of verhuizen vanwege het goedkope Amerikaanse schaliegas. In 1906 begonnen als Dutch State Mines met kolenwinning in Limburg als missie, sloot de laatste kolenmijn in 1973. Mede door de vondst van aardgas in Nederland, de game changer van toen. De schalierush van nu vertoont overeenkomsten met de tijd dat Nederland haar Slochteren ontdekte.
Inmiddels is DSM geëvolueerd tot een beursgenoteerd chemieconcern met honderden vestigingen in 50 landen en een omzet van 9 miljard euro, waarvan 15 procent in China, en een investeringsportefeuille van 2 miljard in 2012.
Kortom: ook een puur Nederlands staatsbedrijf is nu vooral buiten de landsgrenzen actief vanwege comparatieve economische voordelen.

De energie-intensieven die met vertrek naar schalieland dreigen om de Amerikanen te helpen hun schaliegas te verjubelen, kiezen willens en wetens voor meer vervuiling en een schaliemoord op het klimaat. Dat is strijdig met hun publiek beloofde en beleden Corporate Social Responsibility.

Groei in de reële economie, die leidt tot krimp in de reële ecologie is niet langer houdbaar. En dus gaan we in de 21e eeuw de scheefgroei in denken en doen van business-and-politics-as-usual rechttrekken met een nieuw ordeningsmodel: offshoring en inshoring van bedrijven op basis van locatiespecifieke comparatieve ecologische voordelen.

Hoe? We verhuizen aluminiumfabriek en stroomvreter Aldel van Delfzijl naar IJsland. Vulkaanenergie in plaats van kolenstroom. Is schoner en goedkoper voor zowel Aldel als voor de belastingbetaler, omdat we kunnen stoppen met het fiscaal vervalsen van de lidstatelijke concurrentie tussen Europese aluminiumfabrieken. Want die verhuizen gewoon mee natuurlijk: weg met de miljoenensubsidie aan de energie-intensieven op het Europese stroomtransport.

Jan Vos, PvdA-woordvoerder energie in de Tweede Kamer, opperde onlangs om een ‘vulkanische krachtkabel' te trekken van IJsland via Engeland naar Nederland om duurzame geothermische energie te importeren. Fout, niet doen, want in ons nieuwe ordeningsmodel gebruiken we de comparatieve ecologische voordelen van IJsland en brengen we geen schone energie naar onze industrie, maar onze industrie naar schone energie.
Energie-intensieven: wordt game-changer! Ontmantel uw vestigingen waar mens, milieu en economie worden uitgebuit en verhuis naar gebieden met de rijkste ecologische kwaliteit en de schoonste bronnen van energie.

Hans Altevogt is campagneleider bij Greenpeace

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Hans Altevogt