Zoeken

Kernenergie ik begrijp het niet

Kan iemand mij uitleggen waarom we juist nu een nieuwe kerncentrale nodig hebben?

#hardecijfers
In zijn vaste column op Energiepodium becommentarieert John Kerkhoven (energietransitiemodel.nl) de actualiteit aan de hand van harde cijfers.

Dat kernenergie weinig CO2 uitstoot, relatief goedkoop is en gevaarlijk kan zijn, dat begrijp ik. Vanuit klimaat- of economisch perspectief kun je voorstander zijn; vanuit risico-oogpunt een tegenstander. Maar kan iemand mij uitleggen waarom we juist nu een nieuwe kerncentrale nodig hebben? Een nieuwe grote kerncentrale van 1600 MegaWatt levert ongeveer 1.5% van de energievoorziening van ons land. Dat is niet erg veel. Traditioneel is het zo dat als onze economie met 3% groeit, ons energieverbruik met de helft groeit, dus 1.5%. Dus de gehele energetische bijdrage van die ene grote nieuwe kerncentrale kan al na 1 jaar zijn opgebruikt. Dan hebben we nog steeds evenveel fossiele energie nodig.

Figuur 1: Energiegebruik in Nederland in 2010 zonder kerncentrale (bron http://www.energietransitiemodel.nl/).

Figuur 2: Energiegebruik in ons land in 2011 als er 1 grote kerncentrale zou zijn bijgebouwd (bron: http://www.energietransitiemodel.nl/ ).

Bovendien bouwen we ook voor elektriciteitsopwekking op dit moment veel nieuwe gas- en kolencentrales en op beperkte schaal windmolens en zonnepanelen. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat we bij voltooiing van die centrales een elektriciteitsexporterend land zullen zijn. Dus in Europees perspectief is zo'n extra kerncentrale wellicht economisch interessant, maar vanuit Nederlands perspectief is er geen dringende noodzaak.

Bovendien kondigen nieuwe kerntechnologieën zich aan die minder gevaarlijk lijken te zijn. Er is bijvoorbeeld een vierde generatie kerncentrales in opkomst (zie artikel van Tim van der Hagen, directeur van het Reactor Instituut Delft) die nog maar een 1/100e van het uranium nodig heeft en veel minder kernafval produceert.

Bovendien zijn onder andere de Chinezen en Indiërs nu aan het investeren in thorium reactoren (i.p.v. uranium reactoren) die naar verwachting maar 1/1000e van het radioactieve kernafval produceren en ook nog eens inherent veilig zijn. Dus waarom nu een derde generatie reactor bouwen, die 60 jaar blijft staan met alle mogelijke gevaren van dien, als ze in Delft suggereren dat we moeten wachten op de vierde generatie uranium reactoren en veilige thorium kerncentrales een mogelijkheid kunnen worden. Kan iemand me dat uitleggen?

Wat ik wel begrijp is dat tijdens de laatste verkiezingen in Nederland energie GEEN thema was en tijdens de laatste verkiezingen in Duitsland HET thema. Gevolg van een energiebewuste Duitse samenleving is dat mevrouw Merkel de kerncentrales sluit. Maar ook elders in de EU is men inmiddels tegen regeringsplannen voor nieuwe nucleaire centrales. In een referendum in juni 2011 stemden 94% (!) van de stemmers (opkomst bij het referendum 57%) in Italië tegen nieuwe nucleaire centrales.

Is de reden dat premier Rutte juist nu doorzet in Nederland met de bouw van een nieuwe kerncentrale, een energieonbewuste Nederlandse samenleving? Misschien interessant om eens te kijken wat een referendum in Nederland zou opleveren?

Samenvattend hebben we voorlopig voldoende elektriciteit, zijn er nieuwe nucleaire technologieën op komst die veel beter lijken, sluiten onze oosterburen hun kerncentrales en willen onze verre zuiderburen bijna unaniem geen nieuwe kerncentrales. Wat zijn wij dan aan het doen?

Het is bovendien eenvoudig uit te rekenen dat als de miljarden die je nodig hebt voor een kerncentrale stopt in energiebesparing (isolatie) of maatregelen om energie efficiënter (lichtere auto of andere verwarming) te gebruiken, je met een veel hoger rendement en veel minder risico geld kan verdienen voor de Nederlandse bevolking. Dus hopelijk kan iemand mij nog eens uitleggen wat we nu aan het doen zijn in dit land.

Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.