Zoeken

Lambert van Nistelrooij Geef decentrale opwekking de ruimte

Burgers en bedrijven moeten meer eigenaar worden van hun eigen energie

Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, wil consumenten en particulieren de mogelijkheid geven om zelf elektriciteit op te wekken. Daarom wil hij salderingsregelingen en fiscale mogelijkheden verruimen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, wil dat ook, maar stelt dat zonder oog voor het grote plaatje niet genoeg stappen worden gemaakt. Hij pleit voor bindende doelstellingen voor energiebesparing.

Beste Bas,

Eerder brak ik al een lans voor eigen initiatieven door middel van de Green Deals. Graag ga ik een stap verder. Burgers en bedrijven zouden in mijn ogen veel meer eigenaar van hun eigen energie moeten worden. Met alleen grootse plannen uit Brussel komen we er niet. Van centraal naar decentraal, daar kunnen we nog veel meters mee maken. Vind je ook niet dat er vooral dicht bij huis anders moet worden gedacht?

Het energiebewustzijn groeit. Ook in Nederland. Daar moeten we nu actief op inspelen. Dit kan de opwekking van eigen duurzame energie aantrekkelijk én rendabel te maken.

Het aantal initiatiefnemers dat bij mij aanklopt neemt snel toe: energiecoöperaties van boeren op het platteland, energieverenigingen vanuit steden en dorpen, alsmede woningbouwcorporaties. Dikwijls praten zij mij op maandagochtend bij tijdens een koffiegesprek. Maar niet alleen in ons land zijn er projecten. Het initiatief FREE (Future of Rural Energy in Europe) is in heel Europa actief om het gebruik van schonere energie op het platteland te vergroten.

Vaak lopen zij tegen dezelfde problemen aan: energiebelastingen en beperkte salderingsregelingen. Op verschillende niveaus gaan mijn partijgenoten en ik ons hard maken voor het vergroten van de rendabiliteit van eigen energieopwekking. Juist door de salderingsregelingen en fiscale regelingen te verruimen. Zo maken wij de opwekking van eigen energie meer toegankelijk én rendabel. Met dergelijke prikkels worden eigen verantwoordelijkheid en initiatief beloond. En als je het mij vraagt, werkt het geven van die ruimte een stuk constructiever dan grote subsidiepotten. Denk je ook niet?

Groet,

Lambert van Nistelrooij

Reactie Bas Eickhout:

“Zonder bindende regelgeving komen we nergens”

Beste Lambert,

Natuurlijk moeten we eigen initiatieven van bedrijven en burgers en de opwekking van eigen energie financieel belonen. Ik zie alleen niet in wat het verschil zou moeten zijn tussen salderingsregelingen of fiscale regelingen ten opzichte van subsidieregelingen. Bij een fiscaal voordeel ontvangt de overheid minder belastingen terwijl bij een subsidie de overheid meer geld uitgeeft. Bij alle drie de opties wordt het opwekken van eigen energie meer rendabel. Niet veel nieuws onder de zon dus.

Lokale acties zijn heel belangrijk, die moeten we zeker stimuleren. Maar zonder het grote plaatje en regelgeving komen we nergens. Kijk naar energiebesparing: dat komt in Europa niet van de grond, ondanks dat het financieel aantrekkelijk is. De reden? Er bestaat geen bindende doelstelling of adequaat wettelijk kader voor het besparen van energie.

Regelgeving kan groene investeringen sturen en innovaties ontlokken. Het verhogen van de Europese klimaatdoelstelling is goed voor onze economie en het creëren van banen, toont studie na studie aan. Meer dan honderd bedrijven waaronder Shell, Unilever en Philips hebben politici daarom opgeroepen om ons huidige klimaatdoel te verhogen. Waarom zouden deze bedrijven dit doen als zij zou vinden dat `het geven van ruimte´ voldoende is?!

Groet,

Bas Eickhout

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.