Zoeken

Marieke van der Werf

Kamerlid aanwezig bij Energiepodium Debat 30 november

CDA-kamerlid Marieke van der Werf maakt zich zorgen over de ‘niet-in-mijn-achtertuinmentaliteit' in Nederland. Allerlei projecten voor de energievoorziening komen volgens haar niet of nauwelijks van de grond omdat mensen in het geweer komen tegen windmolens, boringen naar onconventioneel gas of CO2-opslag in de eigen omgeving. Tegelijkertijd wil iedereen natuurlijk wel dat de lampen blijven branden en een goede boterham verdienen, nu en in de toekomst.

‘'Die zorgen kan ik me goed voorstellen. Daar moet ook naar worden gekeken'', zegt Van der Werf. ‘'Maar daaronder ligt een bredere maatschappelijke afweging, vanuit het perspectief van de energievoorziening en vanuit het economisch belang. Er moeten keuzes worden gemaakt, maar de één wil snellere verduurzaming, de ander meer kernenergie. Laten we nu eerst eens een overzicht maken van wat er speelt, wat we de komende jaren kunnen verwachten en wat de Kamer daarvan vindt. Dan kunnen we heldere doelen stellen en zeggen ‘dit gaan we doen in Nederland'. Dat moet vervolgens wel in een vroegtijdig stadium en transparant worden gecommuniceerd.''

Die communicatie is belangrijk, zegt Van der Werf, want door het idee van de energiemix schuift iedereen het maken van keuzes door. ‘'We hebben alle vormen van energie nodig: duurzaam, schoon fossiel, centraal, decentraal, maar juist door die mix krijg je dat mensen zeggen: ‘waarom gas, ik heb liever windmolens. Of waarom windmolens, we hebben toch kolencentrales?' Vanuit de overheid moeten we zeggen dat het niet of het één of het ander is; we hebben alles binnen die mix nodig. En daar moet draagvlak en begrip voor zijn. Ik denk dat mensen anders tegen deze ontwikkelingen aankijken wanneer ze goed geïnformeerd zijn.''

Het Tweede Kamerlid zou er niet voor willen pleiten dat de overheid weer alles beslist - de burgers hebben daar ook een stem in. ‘'Maar laten we wel kijken hoe we vanuit de overheid een breder gedragen visie kunnen formuleren op wat we nodig hebben en hoe we dat gaan uitvoeren. Of er dan meer begrip ontstaat, hangt ook af van de communicatiekracht van het ministerie. Een onderwerp dat ik ook zou willen verkennen in dit debat is of vergunningsaanvragen sneller kunnen. Die mogelijkheid moet er zijn vanuit het belang van de energievoorziening gekoppeld aan het economisch belang."

U kunt zich nog aanmelden voor het Energiepodium Debat. Dit doet u door een mail te sturen met vermelding van naam, functie, organisatie en telefoonnummer aan info@energiepodium.nl. Aanmelden is verplicht. Volgers van Energiepodium.nl, pers en professioneel geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Volg ons op Twitter: @energiepodium