Zoeken

Maritieme energie rijp voor de markt

Energie van de zee kan op den duur voorzien in 15% van de Europese elektriciteitsbehoefte, zegt de Britse brancheorganisatie RenewableUK.

Groot-Brittannië loopt voorop bij de ontwikkeling van golfslag- en getijdenstroomenergie. Zeven van de acht prototypes op werkelijke schaal die er in de wereld zijn, bevinden zich in Britse wateren. Maritieme technologie staat op het punt om van de demonstratiefase over te gaan naar de commerciële fase, zegt David Krohn, Manager Wave and Tidal Development bij Renewable UK: "De sector zit in een cruciale fase. De overheid heeft veel kapitaalsteun verschaft aan de eerste installaties. Het is nu van belang dat er projectfinanciering komt voor deze groeiende sector, die moet laten zien dat hij economisch levensvatbaar is. Daarvoor moet de sector de kosten verlagen en demonstreren dat er daadwerkelijk op grote schaal energie kan worden geproduceerd. In dat kader is bijvoorbeeld de investering van Siemens in MCT (Marine Current Technologies Ltd) een positieve stap. Dat maakt het makkelijker om projectfinanciering aan te trekken."


Geschikte kust

De Britse kust is bij uitstek geschikt voor het exploiteren van getijdenstroom en golfslag. "Energie winnen uit het getijdenverschil heeft groot potentieel, maar is nog duur, dus we richten ons nu vooral op getijdenstroom. Die is het sterkst op plekken waar zeewater tussen eilanden of uitstekende rotspunten wordt gestuwd. Energie uit golfslag kent diverse vormen omdat er zulke variërende omstandigheden zijn. Sommige installaties zijn ontworpen voor hoog energieke omgevingen vlakbij de kust, zoals de onderwaterturbine SeaGen. Anderen, zoals de Pelamis-zeeslang die gebruik maakt van golfenergie, zijn geschikter voor dieper water verder uit de kust."

Ook de kusten van Portugal, Frankrijk en de Scandinavische landen hebben een groot potentieel. Krohn: "Dat komt omdat de Atlantische Oceaan veel energie draagt. In de Middellandse Zee zou het ook kunnen, maar de technologie is nog niet ver genoeg om effectief gebruik te maken van dergelijke omstandigheden met lage energie. Een groot deel van de Noordzee heeft ook die hoge energie van de Atlantische Oceaan, vooral bij Scandinavië. Het is nog moeilijk iets te zeggen over de mogelijkheden voor de Nederlandse kust, maar we zijn bezig het potentieel voor de hele Atlantische boog in kaart te brengen."

Lees hier het artikel over de Searaser, een ander Brits ontwerp voor energie uit deining

Nederland niet aan de zijlijn

Of de Nederlandse kust geschikt is voor het opwekken van elektriciteit met golfslag of getijdenstroom of niet, Nederland hoeft niet aan de zijlijn te staan, zegt Krohn: "Er zijn Nederlandse bedrijven die serieus kijken naar getijdenenergie, maar meer vanuit het perspectief van hun maritieme kennis en ervaring met offshore installaties. Ze zijn misschien geen ontwikkelaars van installaties, maar de Nederlandse vaardigheden en ervaring kunnen heel waardevol voor de sector zijn."

Volgens een rapport van Renewable UK kan maritieme energie op termijn 15% van de vraag naar elektriciteit in de EU leveren. "Naarmate de technologie verder wordt ontwikkeld kan het een steeds grotere bijdrage leveren aan de Europese energievraag. Maar het Europees beleid voor maritieme energie is nog onderontwikkeld. We willen dat het een prominenter plaats inneemt binnen het Strategische Energie Technologieën Plan. Nu geldt maritieme energie nog als een opkomende sector, maar het zou een prioriteitssector moeten zijn."

Lees hier een artikel over de mogelijkheden voor energie uit de zee in Nederland

De Seagen. Normaal gesproken staat de turbine onder water.

De Pelamis-zeeslang maakt gebruik van golfenergie.

Volg ons op Twitter: @energiepodium