Zoeken

Mijn prioriteit bij verduurzaming is dat we kwaliteit leveren

William van Niekerk, BAM: "Isoleren van gebouwen is echt een vak"

Hoe ziet de markt voor energiebesparing eruit voor de BAM?
"Sinds 2008 is de totale nieuwbouwvraag gedaald, maar het aandeel duurzame nieuwbouw daarbinnen is enorm gestegen. Rond dat jaar kwam het inzicht, vooral in de kantorenbouw, dat de restwaarde van een gebouw hoger is als het energiezuinig is. De komende jaren zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van nieuwbouw naar bestaande bouw. Het ordervolume in de bouw zal voor een groot gedeelte uit renovatie komen."

Is er voldoende personeel om de isolatievraag op te pakken?
"De afgelopen jaren is ook bij ons niet steeds hetzelfde aantal mensen in dienst gebleven, helaas. Toch twijfel ik er niet aan dat wij de isolatievraag aankunnen. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gedeeltelijk prefabricage, en gedeeltelijk werken op locatie. De grote uitdaging voor de komende jaren is om bij aantrekkende groei mensen te hebben die kwaliteit leveren. Waar er vroeger veel gebouwd werd zonder dat er echt naar de energieprestatie werd gekeken, moet nu alles kloppen, dus niet alleen de isolatie. Ook het energiesysteem, de bediening daarvan en natuurlijk ook het beheer en onderhoud. Wij moeten maximale kwaliteit leveren. Dat is mijn grootste zorg, niet het aantal personeel."

Waarom maakt u zich daar zorgen over?
"In het verleden bleek de techniek voor warmte-koude-opslag in één van onze nieuwbouwprojecten niet goed te presteren. Het belangrijkste is voor BAM dat de klant tevreden is. Daarnaast blijken veel woningen in de praktijk een andere maatvoering te hebben dan op papier. Isolatiematerialen, zoals de industrieel geproduceerde voorzetgevel, pasten daardoor in eerste instantie niet goed. Dat had warmtelekken tot gevolg.

Wij maken nu een 3D-scan van de woning voordat de renovatie start en passen daar de prefab onderdelen op aan. Dit zijn aanloopproblemen in de energietransitie, die we van tevoren over het hoofd zagen. Los daarvan is het isoleren van gebouwen een vak dat niet iedereen beheerst. Dat moet je echt goed doen."
““De kosten van isolatie moeten omlaag””

Hoe lang duurt het voordat mensen hun investering in een zuinige woning hebben terugverdiend?
"Een investering in energiebesparing verdien je op termijn altijd terug, maar de terugverdientijd hangt erg af van de maatregelen die je kiest. Het zou mooi zijn als we de terugverdientijd kunnen terugbrengen tot zeven à tien jaar. Woningbezitters lijken dat wel een acceptabele tijd te vinden."

Hoe kan de bouwsector dat doen?
"De kosten moeten omlaag. Dat kan door het renovatieproces te verbeteren. Als een woning bijvoorbeeld niet meer op het gasnet is aangesloten, kunnen we alle energie uit stroom halen. Als we alle energie uit stroom halen, is er mogelijk alleen nog maar gelijkspanning nodig in de woning, geen wisselspanning. Daardoor hoef je geen stroom meer om te vormen, waarbij normaliter conversieverliezen optreden. Bovendien kunnen we bijvoorbeeld de bedrading veranderen. Stap voor stap kunnen we zo het proces verbeteren. Daarnaast hebben we de tijd die nodig is om te renoveren sterk verkort, en het kan nóg korter. Ten slotte denken we dat er meer besparing mogelijk is als we de geïsoleerde vloeren, gevels en daken nog meer industrieel produceren."