Zoeken

Syngas kan decentraal concurreren met aardgas

Interview met Robin Post van der Burg, directeur Torrgas

Syngas, biogas van hout of agrarische reststromen, is een goede vervanger van aardgas en zeer geschikt als grondstof voor de chemie. Het groene gas kan volgens Robin Post van der Burg van Torrgas het succesvolst de concurrentie aangaan op plekken die geen aansluiting op het aardgasnet hebben. "Op de middellange termijn kunnen we zonder subsidie concurreren met fossiel gas."

De Nederlandse firma Torrgas ontwikkelt en bouwt vergassers, installaties waarin biokolen worden omgezet in syngas. De biokolen ontstaan uit getorreficeerde houtsnippers: op hoge temperatuur wordt de biomassa, het hout, geroosterd tot biokolen. Tijdens de torrefactie krijgt de biomassa een constante kwaliteit, waardoor ook het uiteindelijke gas een constante kwaliteit heeft.
““Uiteindelijk wordt zo’n 75% van de onbehandelde biomassa omgezet in groen gas””
"Het torreficeren van de biomassa vindt in de praktijk meestal op een andere locatie plaats dan de vergassing van de biokolen", geeft Post van der Burg aan. "Veel grote houtverwerkingsfabrieken staan bijvoorbeeld in Noord-Amerika, Scandinavië en de Baltische staten, die na de verwerking met zo'n 40 procent houtafval zitten. Dat afvalhout wordt omgezet in biokolen, die een acht tot tien keer hogere energiedichtheid hebben dan de houtsnippers. Daardoor wordt het rendabel de brandstof over lange afstand te transporteren. De energiedichtheid is vergelijkbaar met die van methanol en kolen."

Het rendement van het torrefactie proces is met 90 tot 95% zeer hoog, doordat het vocht verwijderd wordt. "Door de afwezigheid van vocht heeft de daaropvolgende vergassing een rendement van ongeveer 80-85%", legt Post van der Burg uit. "Uiteindelijk wordt zo'n 75% van de onbehandelde biomassa omgezet in groen gas. Daarnaast produceert Torrgas pure koolstof. Dat kan als grondstof voor een groot aantal processen worden ingezet, bijvoorbeeld als grondverbeteraar of voor waterzuivering." In de nabije toekomst kan de installatie ook bio-LNG, vloeibaar aardgas, produceren als schoon en duurzaam alternatief voor transportbrandstoffen zoals diesel.

Foto: een proefinstallatie van Torrgas

Als het om decentrale energievoorziening gaat, kan syngas in Nederland en Europa op de middellange termijn zonder subsidie concurreren met fossiel aardgas, meent Post van der Burg. "We hebben vooral kans op plaatsen die niet op het bestaande aardgasnet zijn aangesloten. Dat is puur om economische redenen, de kwaliteit van het groene gas is namelijk vergelijkbaar met die van aardgas."

Torrgas is in 2006 begonnen met het ontwikkelen en bouwen van vergassers voor getorrificeerde biomassa. Inmiddels zijn wereldwijd 65 bedrijven in deze sector actief. "Biomassa loopt achter op zonne- en windenergie. In eerste instantie waren de ontwikkelingen gericht op bijstook in kolencentrales, maar die inzet is minder efficiënt gebleken dan het omzetten van biomassa in gas." De sector is met een inhaalslag bezig. Torrgas laat dat zien met een demo-installatie in Alkmaar, die in juni van start gaat. "In de installatie willen we aantonen dat het mogelijk is om continu, zonder interrupties getorrificeerde biomassa te vergassen. Daarnaast ontwikkelen we met steun van onder ander A-Hak, Gasunie en het Waddenfonds een 20 megawatt-installatie in Delfzijl (hoofdfoto) om groengas te produceren voor de lokale industrie. Ook werken we aan meerdere kleinere installaties."