Zoeken

Van Nistelrooij Europese verantwoordelijkheid schaliegas

Er moet een Europees onderzoek komen naar de gevolgen van winning van schaliegas. Dat stelt Europarlementariër voor het CDA Lambert van Nistelrooij. In hun vaste dubbelcolumn op energiepodium.nl schrijft Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, dat hij niets ziet in dit idee.

Wat mij bezig houdt? Schaliegas. Het gas, dat is opgeslagen in leisteenlagen en vrijkomt door een proces van ‘kraken' met behulp van chemicaliën en water, biedt grote mogelijkheden. In potentie liggen er honderden miljarden kuub gas opgesloten in Brabant. Gas speelt de komende decennia een grote rol in de energiemix. Gas fungeert als een ‘flexibele energiebron' in aanvulling op duurzame energie. Bovendien ligt de winning van gas in lijn met de Nederlandse ambitie om dé aardgasrotonde te worden in Noordwest-Europa. Daarbij past ook de winning van schaliegas.

Maar: er bestaan nog altijd veel onduidelijkheden rondom de winning van schaliegas. Mijn grootste zorg behelst de onduidelijkheid die bestaat naar de effecten van de gebruikte chemicaliën op het milieu en in het bijzonder grond- en drinkwater. Hiermee mogen geen risico's genomen worden.

Daarin dient Europa haar verantwoordelijkheid te nemen. Was het niet de Europese samenwerking op het gebied van kolen (EGKS) en kernenergie (EURATOM) dat aan het prille begin stond van de Europese samenwerking? Deze verbondenheid van Europa met energie moeten we gebruiken. Ook in Engeland en Polen hebben inmiddels proefboringen plaatsgevonden en worden de gevolgen van de winning van schaliegas onderzocht. Ik pleit dan ook voor het samenbrengen van de uitkomsten van deze onderzoeken in één Europees onderzoek. Niet alleen om inzicht te krijgen in de gevolgen, maar ook om alternatieve technieken te ontwikkelen. Geen onderzoek om te traineren, maar om te faciliteren. Daarin zit een toegevoegde waarde van Europa, nietwaar?

Groet,

Lambert

Bas Eickhout: “Voorlopig Europees moratorium proefboringen”

Beste Lambert,

De gevolgen van schaliegaswinning moeten inderdaad gedegen onderzocht worden. Dat gebeurt op dit moment. Er loopt een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten naar de gevolgen van schaliegaswinning op het milieu. Ik zie daarom niet zoveel heil in nóg een onderzoek dat de (on)veiligheid van dit onconventionele gas moet aantonen. Het Tyndall Centre heeft een aantal studies samengebracht en adviseert om gedurende het onderzoek van het Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten, een moratorium op schaliegas in Europa in te stellen. Ik pleit hier ook voor. De gevolgen voor het drink- en grondwater lijken dermate schadelijk, dat verdere proefprojecten onverantwoord zijn. Bovendien verwachten zij dat schaliegas geen belangrijke rol gaat spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Nederland bezit slechts 2,5% van de Europese schaliegasvoorraden. We zijn veel meer gebaat bij investeringen in de energie van de toekomst. Slimme energienetten die het Westen met het Oosten en het Noorden met het Zuiden verbinden, inclusief stopcontact in de Noordzee. Dáár ligt een rol voor Europa met echte toegevoegde waarde.

Groet,

Bas

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.