Zoeken

Van Nistelrooij Niet roomser dan de Paus

Reactie Bas Eickhout: We zijn toch zeker Sinterklaas niet

Volgens Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, komt de energie-intensieve energie in Nederland in de problemen door stijgende energieprijzen. Hij wil deze bedrijven tegemoet komen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, stelt dat er niet valt op te boksen tegen de prijsstijging van energie. Hij wil bedrijven helpen als ze de overstap maken naar schone energie.

Beste Bas,

In Brussel hebben we begin dit jaar bezoek gehad van Nyrstar, één van de energie-intensieve industrieën in Nederland. Het is een zéér efficiënte zinksmelter, die met de modernste procedés werkt. Toch komen ook dit soort hypermoderne bedrijven in de problemen als gevolg van hoge energiekosten. Daarom stelde ik onlangs parlementaire vragen aan de Europese Commissie over hoe we deze toppers tegemoet kunnen komen.

Zo'n actie heeft wel degelijk zin. Voor Zalco Zeeland helpt het niet meer. Die productie is gestopt. Maar, schieten we er iets mee op als de productie van aluminium en zink verdwijnt? Nee, sterker nog, als er even buiten Europa minder zuinig en minder schoon wordt geproduceerd? Mooi niet!

Het is goed dat minister Verhagen nu ook heeft gevraagd naar tegemoetkomingen aan deze sectoren in buurlanden zoals België en Duitsland. Maar ook de Europese Commissie is gealarmeerd. Binnenkort komen er nieuwe regels om te kunnen reageren op de hoge elektriciteitsprijzen.

Bas, hoe zie jij de toekomst van deze Nederlandse toppers?

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Reactie Bas Eickhout: We zijn toch zeker Sinterklaas niet

Beste Lambert,

We leven in een tijdperk waarin fossiele grondstoffen opraken en dit gaat gepaard met stijgende prijzen. Zo bedroeg onze Europese olierekening vorig jaar maar liefst 315 miljard euro. We kunnen niet ontsnappen aan de realiteit dat de energieprijzen zullen blijven stijgen de komende decennia. Hier valt met geen subsidie tegenop te boksen, bovendien is het niet zinvol om als Europarlementariër verouderde en vervuilende bedrijven in Nederland een hand boven het hoofd te houden. Zeker niet met subsidies die innovatie afremmen.

Met gerichte investeringssubsidies en intelligente keuzes kunnen we de koplopers helpen de overgangsfase naar de groene economie te overbruggen en ze toekomstbestendig te maken. Ik zou graag de Nederlandse toppers tijdelijk en gericht willen ondersteunen tijdens de transitie naar schone energie als zij hun stroom halen van bijvoorbeeld windparken op zee. Zo stimuleren we ook meteen de toppers in de energiesector, in plaats van de vuile kolencentrales.


De Europese Commissie zal echter algemene regels voorstellen waarmee landen bedrijven kunnen subsidiëren voor hun hoge stroomrekening. Het is de keuze van de lidstaat in kwestie om wel of niet met deze subsidies te strooien. Niet alleen levert dit een ongelijk speelveld op, het haalt ook de prikkel weg om voor schone en dus goedkopere stroom te gaan in plaats van vervuilende en dus duurdere kolenstroom.

Met vriendelijke groet,

Bas Eickhout

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.