Zoeken

Vergroenen gaat stap voor stap, afnemers moeten het ook willen

Interview Bert Bosman, manager duurzame ontwikkeling Sabic Europa

Hoe spelen bedrijven die veel energie gebruiken in op de energietransitie? Hoe gaan ze om met pieken en dalen in hun verbruik en hoe krikken ze hun energie-efficiëntie op? Energiepodium sprak met een aantal van deze grootverbruikers. Aan het woord in dit artikel is Bert Bosman, manager duurzame ontwikkeling van de Europese dochter van het Saudische petrochemieconcern SABIC.

Hoeveel energie verbruikt SABIC hier in Nederland?
"SABIC's verreweg grootste productlocatie in Nederland is die op het chemiepark Chemelot bij Geleen. We hebben er twee grote naftakrakers en polymerisatiefabrieken voor de productie van polyetheen en polypropeen. Het kraakproces vindt plaats bij hoge temperatuur, opgewekt door verbranding van gas. Voor het grootste deel voorziet daarin de methaan die als bijproduct vrijkomt bij het kraakproces. Daarnaast gebruikt de kraker veel hete stoom. Op Chemelot staan een aantal stoomboilers maar ook de warmtekrachtcentrale (WKC) Swentibold van Essent, met een elektrisch vermogen van 231 MW en een productiecapaciteit van 300 ton per uur stoom. De polymeerfabrieken verbruiken veel elektriciteit. De productie van SABIC vergt jaarlijks tientallen miljoenen gigajoules energie."

Waarvoor gebruikt het bedrijf die energie?
"SABIC produceert grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Die fabrieken maken van onze basisplastics een scala aan producten, van boterhammenzakjes en huishoudelijke apparaten tot bumpers en dashbords voor auto's."

Hoe belangrijk is de prijs van energie voor de winstgevendheid van het bedrijf?
"Onze rentabiliteit is sterk afhankelijk van de prijs van energie. Dat maakt energie-efficiëntie zo belangrijk voor ons. Een belangrijke rol daarbij speelt op Chemelot USG (Utility Support Group, red.), een soort energiemakelaar. SABIC heeft een 50% belang in USG. De rest van de aandelen is in handen van de andere bedrijven op het park. USG levert voor al die partijen de energie. Stoom en stroom worden voor een groot deel geproduceerd door de WKC op het park. Voor stoom ligt er zo'n 100 kilometer pijpleiding. Onze restwarmte koppelen we er ook weer aan uit. Wat we aan aardgas en elektriciteit tekort komen, koopt USG in op de energiemarkten."
““Als stand alone zouden we de helft meer energie nodig hebben””
Hoe gaat het bedrijf om met pieken en dalen in het stroomverbruik?
"SABIC heeft grote continue bedrijfsprocessen. Onder normale omstandigheden fluctueert ons energieverbruik door de dag en het jaar heen vrijwel niet. Grote schommelingen doen zich alleen voor bij een storing of bij grootonderhoud, zoals bij een grote opknapbeurt van een kraker. Dan zetten we die wekenlang uit. Zo'n grote stop zien we natuurlijk jaren van te voren aankomen."

Wat doet het bedrijf aan energiebesparing?
"USG levert een enorm synergievoordeel op. Als stand alone zouden we denk ik wel de helft meer energie nodig hebben. SABIC heeft een ambitieuze duurzaamheidsambitie. In 2025 willen we het verbruik per ton nuttig product met 25% hebben teruggebracht vergeleken met 2010. Dagelijks zijn teams in de fabrieken bezig met het optimaliseren van het verbruik. We zijn ook continu bezig met lange termijn-projecten om het verbruik nog verder terug te dringen. Dan heb je het over grote investeringen, waar ook het hoofdkantoor in Riyad mee moet instemmen. Zoals in 2014 de modernisering van onze Olefins 4 kraker. Die verbruikt daardoor nu 8% minder energie en stoot ook minder CO2 uit."

Hoe verduurzaamt het bedrijf het energieverbruik?
"Vergroenen doen wij het beste met vergroening van de voeding van onze krakers. We zijn er in geslaagd voeding op basis van afvalvetten te kraken, dus vetten die normaal worden verbrand of gestort. Zo brachten we in 2014 als eerste kunststofproducent gecertificeerde hernieuwbare kunststoffen op de markt. Maar vergroenen gaat stap voor stap. Je kunt een kraker niet in één keer 100% vergroenen. Onze afnemers moeten er voor willen betalen, want het is nog wel duurder. En er moet genoeg biomassa zijn. Naast afvalvetten kijken we nu ook naar frituurvet en afval van houtkap. Daarnaast verminderen we met onze maatregelen voor meer energie-efficiëntie ook onze uitstoot van CO2. In 2025 wil SABIC die uitstoot per ton product vergeleken met 2010 met een kwart hebben teruggebracht. Een mooi verduurzamingsproject is ook Het Groene Net. Aan dat stadswarmtenet dat onder meer Geleen en Sittard gaan aanleggen, gaan we vanaf 2017 ook restwarmte uitkoppelen. "