Zoeken

Over Energiepodium.nl

Energiepodium.nl brengt opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie. De portal biedt een podium voor dialoog met het doel de kwaliteit van de discussie te bevorderen. Kernwaarden zijn respect, nuance, feitelijkheid en het zoeken naar perspectief. We moedigen een stevige discussie aan. Daarbij spelen we op de bal, niet op de man.

We vragen columnisten om binnen de kernwaarden hun eigen onderwerpkeuze en standpunten te bepalen. Geïnterviewden krijgen de mogelijkheid stukken voor plaatsing op feiten te accorderen en hebben het recht om af te zien van plaatsing. Door zoveel mogelijk stemmen aan bod te laten komen, streeft Energiepodium.nl naar een evenwichtige benadering van actuele ontwikkelingen op het werkgebied.

Energiepodium wordt mogelijk gemaakt door hoofdpartner EBN en de samenwerkingspartners ElementNL, PwC en bp Nederland. Zij steunen Energiepodium met een financiële bijdrage en inhoudelijke inbreng. De redactie, uitgevoerd door het bureau PACT, voert een neutrale, journalistieke koers. Meningen en standpunten geuit in de artikelen op deze website vertegenwoordigen dan ook niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de partners of van PACT. Bij twijfel over de vraag of een stuk aan de kwaliteitseisen of kernwaarden van de site voldoet, beslist de redactie om een stuk al dan niet te plaatsen.

Om de onafhankelijkheid te versterken, heeft Energiepodium per 1 januari 2022 een Redactieraad opgericht, die als maatschappelijk klankbord dient. De Redactieraad komt twee keer per jaar bijeen. De Redactieraad evalueert de voortgang van het medium, adviseert over de koers, geeft aan waar eventuele hiaten in de diversiteit van de berichtgeving zijn etc..

Energiepodium.nl is een opinieplatform. De initiatiefnemers juichen het daarom toe dat de inhoud breed wordt verspreid. Het opnemen van een link naar artikelen of columns of delen van de inhoud is toegestaan op voorwaarde van een juiste bronvermelding. Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Zelf streeft Energiepodium.nl ernaar altijd de juiste bronnen te vermelden. Mocht u onverhoopt hier een fout constateren, dan stelt de redactie het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Daarbij gaat Energiepodium.nl zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, over Energiepodium: “We zijn blij dat EBN een bijdrage kan leveren aan Energiepodium. Het speelt een belangrijke rol in de evenwichtige dialoog over energie en klimaat. Het medium maakt de maatschappelijke discussie hierover voor een brede doelgroep toegankelijk. De kernwaarden van Energiepodium - respect, nuance, feitelijkheid en het zoeken naar perspectief – passen uitstekend bij de missie van EBN om vorm te geven aan een toekomstbestendige energievoorziening.”

Bij vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via het  contactformulier. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 070-3024700.