Zoeken

Duitse aardgassector trekt aan de bel bij economieminister

"Energiewende lukt alleen met groter aandeel aardgas"

Gascentrales worden in Duitsland steeds meer uit de markt gedrukt door kolencentrales en duurzame energie. De Duitse gassector wil de situatie niet langer met lede ogen aanzien en heeft bij Economieminister Sigmar Gabriel aan de bel getrokken. In een gezamenlijke brief aan de minister benadrukken bedrijven en organisaties de belangrijke functie van aardgas in de Duitse stroomvoorziening en pleiten ze ervoor die rol flink te vergroten.

Samengevat luidt hun betoog: Het is paradoxaal wanneer hoog efficiënte, flexibele en CO2-arme gascentrales worden stilgelegd, terwijl Duitsland nog ver van de klimaatdoelen verwijderd is. De politiek moet daarom randvoorwaarden creëren voor een stroommix uit duurzame energie en aardgas. Het goed uitgebouwde aardgasnet en de opslagmogelijkheid voor 24 miljard m3 aardgas biedt voor een hoogtechnologisch land als Duitsland de kans om met hulp van de power-to-gas-technologie duurzame stroom voor de lange termijn op te slaan. Zonder een stapsgewijze stijging van het aandeel aardgas zal het generatieproject Energiewende niet slagen, zeker niet als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen. De vereniging FNB (Fernleitungsnetzbetreiber) Gas, waartoe ook Gasunie behoort, is een van de initiatiefnemers van de brief. Directeur Inga Posch geeft een toelichting.

Hoe kan Minister Gabriel ervoor zorgen dat het aandeel aardgas in de Duitse stroomvoorziening weer stijgt? Is gas voor de stroomopwekking - zonder marktingrijpen - niet gewoon te duur?
Posch: "Een belangrijke stap in de richting van een goede concurrentiepositie van gas is het laten herleven van de Europese emissiehandel. Wanneer CO2-effecten in de totale kosten worden meegenomen, hebben de klimaatvriendelijke eigenschappen van aardgas automatisch effect. Instrumenten op Europees niveau zijn bijzonder zinvol, omdat klimaatverandering geen landsgrenzen kent.

““De Energiewende is een project voor de gehele samenleving, dat veel belangenconflicten moet doorstaan””
Wij vinden de emissiehandel principieel een zeer goed instrument, dat helaas vanwege lage certificaatprijzen niet het juiste effect heeft. We juichen daarom elke initiatief van de Duitse regering of van de EU om de emissiehandel nieuwe leven in te blazen toe. De onlangs bediscussieerde aanpassingen - het beperken van de certificaten vanaf 2020 tot 2030 met 2,2 procent per jaar en de invoering van de stabiliteitsreserve - zijn juist, maar werken pas op de middellange termijn. Het grootste probleem van de emissiehandel is het overschot van circa twee miljard certificaten, die tot de huidige prijsval geleid hebben. Het probleem wordt echter niet opgelost door de invoering van een marktstabiliteitsreserve voor overtollige CO2-rechten. Zonder een definitief schrappen van de overtollige certificaten kan geen werkzame prijs voor CO2-emissies ontstaan."

Wat vindt u van het besluit van de regering om de voorgestelde omstreden strafheffingen voor oude kolencentrales van tafel te vegen en daarvoor bruinkolencentrales van het net te nemen, om die als reserve achter de hand te houden?
Posch: "De gasbranche had liever een andere mechanisme gezien. De heftige discussie om de klimaatheffing heeft aangetoond, dat de Energiewende een project voor de gehele samenleving is, dat veel belangenconflicten moet doorstaan."

Welk belang hecht u aan power-to-gas?
Posch: "Power-to-gas is een veelbelovende technologie die het actuele opslagprobleem van de Energiewende kan oplossen en snel marktrijp moet worden gemaakt. Tegelijkertijd ontstaan exportkansen waarmee investeringskosten kunnen worden terugverdiend. Er zou door de markt en de staat meer in moeten worden geïnvesteerd. Het feit dat er in Duitsland reeds een goed uitgebouwde aardgasinfrastructuur is, maakt deze technologie extra aantrekkelijk."