Zoeken

EnTranCe is de energieproeftuin van het hoge noorden

Wim van Gemert, lector Energietransitie Hanzehogeschool, wil start-ups tot stand brengen

Vijf jaar geleden stond het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen nog in de kinderschoenen. Inmiddels is in de Energy Valley al het nodige op innovatief gebied bereikt. In laboratoria en het Energy Transition Centre (EnTranCe) worden nieuwe technologieën ontwikkeld en beproefd.

"EnTranCe vormt de noordelijke entree van goede ideeën op energiegebied. Een proeftuin voor toegepast onderzoek" zegt Wim van Gemert, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool het energietransitiecentrum EnTranCe, dat vorig jaar werd opgericht. EnTranCe is een initiatief van BAM, GasTerra, Gasunie, Hanzehogeschool Groningen en Imtech. De interactie tussen samenleving, ondernemers en kennisinstituten moet daarmee een impuls krijgen. Het is een podium voor experimentele praktijk.

Bedrijven

Van Gemert: "EnTranCe wil creativiteit omzetten in projecten en producten. Burgers, bedrijven en aspirant-ondernemers kunnen daarbij gebruikmaken van alle technische faciliteiten die het centrum biedt. Ook de aanwezige kennis en expertise van onderwijs en bedrijfsleven zijn daarvoor beschikbaar."

Er is mondiaal veel behoefte aan innovatieve kennis en kracht op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport, zegt Van Gemert. "Het klimaat- en milieuprobleem dwingt ons tot een andere manier van denken. We wonen en leven hier op het aardgas. Datzelfde aardgas heeft Nederland al in een vroegtijdig stadium aangezet tot het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Denk aan de HR-ketel en warmtekrachtkoppeling. We hebben een fijnmazige en flexibele gasinfrastructuur opgebouwd. Innovaties op het gebied van aardgas vinden vaak aan consumentenzijde plaats. Nederland loopt daarin internationaal voorop. Aardgas is de transitiebrandstof bij uitstek. We willen de ontwikkeling van decentrale duurzame energievormen een steun in de rug te geven."

Start-ups door RenQi

Naast EnTranCe noemt Van Gemert ook een laboratorium als RenQi. "Samen met EnTranCe vormt RenQi hét platform voor vernieuwende projecten die maatschappelijk hun vruchten moeten gaan afwerpent. RenQi, Chinees voor People in Power, werd door de Hanzehogeschool Groningen, TNO en KEMA overgenomen van Gasunie. Hier komen innovaties tot stand die aanzet geven tot start ups in de nieuwe energiemarkt. Een voorbeeld van zo'n innovatie is het Flexiheat programma. Dit project richt zich op een energie-infrastructuur met een slim aangestuurd warmtenet, dat restwarmte optimaal benut. Een mooi voorbeeld van het goed inzetten van energie."

Volgt u Energiepodium nu ook op Twitter: @energiepodium