Zoeken

Nauwere Europese samenwerking vermindert noodzaak stroomopslag

Duits onderzoek: "Langdurige stroomopslag pas boven 60 tot 80 procent duurzame stroom nodig"

Een sterke toename van zonne- en windenergie stelt het elektriciteitssysteem voor grote uitdagingen. De opwekking van duurzame energie is afhankelijk van het weer. Daarmee kan een overschot aan stroomproductie ontstaan. De vraag is of en hoeveel van die stroom kan worden opgeslagen. Verschillende Duitse organisaties en instellingen als Fraunhofer, het Büro für Technikfolgenabschätzung en het Umweltbundesamt deden in de afgelopen jaren onderzoek naar de ontwikkeling van en behoefte aan opslagmethoden. Het Agentur für Erneuerbare Energien bekeek 15 relevante studies. De conclusie: stroomopslag over meerdere dagen of weken is pas bij een aandeel van minstens 60 tot 80 procent duurzame energie van het stroomverbruik nodig.

Power-to-gas
De meeste onderzochte studies menen dat voor langere opslag van grotere hoeveelheden stroom alleen power-to-gastechnologie in aanmerking komt. Power-to-gas is een relatief nieuwe manier van energieopslag, waarbij stroom door middel van elektrolyse naar waterstof wordt omgezet. Eventueel kan dat waterstof (H2) door een reactie met CO2 worden omgezet in aardgas (methaan, CH4), in een proces dat methanisering heet. Waterstof en methaan kunnen in het aardgasnet worden gevoerd en opgeslagen. Wanneer er weer behoefte is aan stroom, worden ze weer in elektriciteit omgezet.

Nadeel is dat het rendement van deze complete omzettingsketen op dit moment rond de 35 procent ligt, op het niveau van oudere kolencentrales. Dit nadeel zorgt ervoor dat power-to-gas pas rendabel wordt als er heel veel meer aanbod dan vraag naar stroom is, vertelt Claudia Kunz, Projectleider bij het Agentur für Erneuerbare Energien. "Vanwege de hoge kosten en het relatief lage rendement zijn de installaties pas bij langere fasen van hoge stroomoverschotten rendabel, bij een aandeel van 60 tot 80 procent duurzame energie."

Volgens Kunz is power-to-gas vooral interessant door de multifunctionele toepassing in onder andere de stroom-, warmte- en verkeerssector en in de chemische industrie. "Natuurlijk moeten we technologieën als power-to-gas ontwikkelen en marktrijp maken, maar voordat we ze op grote schaal in het stroomsysteem integreren, dienen methoden te worden ingezet die efficiënter en gunstiger zijn", stelt projectleidster Claudia Kunz. "Effectief is bijvoorbeeld een nauwere internationale stroomuitwisseling binnen Europa. Dat zorgt voor minder behoefte aan opslag van stroom dan wanneer je alleen nationaal werkt."

““Pompopslagcentrales verminderen de behoefte aan fossiele centrales””

Pompopslagcentrales
De behoefte aan opslag voor kortere duur - van minuten tot meerdere uren - stijgt bij een verhoogde inzet van fluctuerende duurzame energie sneller. Tot de beproefde en relatief gunstige methoden voor kortetermijnopslag horen pompopslagcentrales, die bij een elektriciteitsoverschot water van een lager naar een hoger gelegen spaarbekken pompen. Met een gemiddeld rendement van 80 procent spelen ze in de studies een centrale rol. "Omdat ze geschikt zijn voor kortdurende compensatie en regelbare energie leveren, verminderen ze de behoefte aan fossiele centrales", geeft Kunz aan. "De Duitse pompopslagcapaciteit (40 gigawattuur in 2013) zal door geografische omstandigheden en regels voor natuurbescherming nauwelijks toenemen. In Europese verband kunnen de centrales veel meer betekenen. Noodzakelijk daarvoor zijn grotere interconnectors (grenskoppelingen tussen nationale stroomnetten), waaraan de netbeheerders inmiddels werken. Ook moeten veel waterkrachtcentrales in Scandinavië en de Alpenlanden technisch aangepast worden. Tot nu toe zijn de installaties in Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Noorwegen met hun enorme wateropslag namelijk overwegend voor stroomopwekking aangelegd. Door het inbouwen van pompen kunnen ze de spaarbekkens tussentijds weer vullen en naar behoefte flexibel tussen verbruik en opwekking wisselen."

Batterijen
Batterijen leveren eveneens kortetermijnopslag. "Ze kunnen snel een hoog vermogen opnemen en weer afgeven, maar beschikken over een relatief kleine opslagcapaciteit", legt Kunz uit. "Batterijen zijn vooral geschikt als regelbare energie en voor het in balans brengen van vraag en aanbod. Groot voordeel is dat ze wat locatie betreft flexibel inzetbaar zijn." Batterijen met grotere opslagvolumes vervangen in combinatie met zonne- en windenergie toenemend stroomaggregaten, die voorheen op diesel liepen. Voor de toekomst ziet Kunz drie toepassingsgebieden voor batterijen: "In het stroomnet als regelbare energie en om het net te ontlasten, voor elektromobiliteit en als huisopslag vooral in combinatie met zonnepanelen. Op de lange termijn schatten enkele onderzoeken de in Duitsland geïnstalleerde batterijopslagcapaciteit ongeveer even hoog in als het huidige vermogen van de totale pompopslag."