Zoeken

SEV_hypotheken_en_energiezuinige_huizen

Jasper van den Munckhof, SEV: "Geef minder financiering voor slecht presterende huizen"

Met het ingaan van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) per 1 augustus 2011 is het mogelijk om extra hypotheekruimte te krijgen voor de aankoop van een energiezuinig huis. De Gedragscode is bindend voor banken bij het bepalen van de maximale hypotheekruimte. Voor een energielabel A is het mogelijk om € 3.500,- meer financieringsruimte te krijgen, bij een A+ label € 5.000,- en € 8.500,- voor een woning met een A++ label. Voor energieneutrale woningen is het zelfs mogelijk om een nog hogere hypotheek af te sluiten.

Geen effect

Volgens Jasper van den Munckhof, programmamanager Gebouwde Omgeving bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), heeft de mogelijkheid voor extra hypotheekruimte weinig tot geen effect.

Van den Munckhof: “Wij zouden graag zien dat banken daadwerkelijk meer hypotheekruimte gaan aanbieden. Zij moeten deze mogelijkheid in de etalage leggen, zodat huizenkopers ook gaan letten op de energieprestatie woningen. Het is vervolgens voor makelaars interessant dat er meer hypotheekruimte mogelijk is voor energiezuinige huizen.” Zodra dat doordringt tot mensen zullen volgens Van den Munckhof ook de taxateurs volgen. “Die merken dan op dat mensen een hogere prijs gaan betalen voor energiezuinige huizen.”

Minder hypotheekruimte

Van den Munckhof vindt dat alleen een positieve prikkel om te investeren in energiezuinige huizen niet genoeg is. Volgens hem zou de toevoeging van een negatieve prikkel gericht op huizen met lage energielabels een versterkend effect hebben.

“Geef bijvoorbeeld € 8.000,- extra financieringsruimte voor een huis met energielabel A++, en tot € 20.000,- minder voor een huis met energielabel G. Pas dan heeft het beleid direct effect op alle huizen.” Op dit moment is de regeling slechts van toepassing op minder dan tien procent van alle huizen in Nederland, de huizen met een A-label of beter.

Volgens Van den Munckhof ga je dan naar een systeem dat vergelijkbaar werkt als de wegenbelasting bij auto’s. “Het nadeel hierbij is dat huishoudens met lage inkomens vaak in slecht presterende huizen wonen. Deze groep zal door een eventuele korting op de hypotheekruimte minder gemakkelijk hun huis kunnen verkopen. Daar staat tegenover dat een verbetering van de energieprestatie gefinancierd kan worden met de extra hypotheekruimte voor energierenovatie.”

Energiebesparende maatregelen

Ook voor investeringen in energiebesparing in een aan te kopen huis is het mogelijk om extra hypotheekruimte te krijgen. Dat is vooral interessant voor de slechtst presterende huizen, aldus Van den Munckhof. “Het verschil tussen de energiekosten bij huizen met een energielabel G en C is twee keer zo groot als het verschil tussen de kosten bij een C-label en een A-label.”

“De gegeven extra ruimte voor investeringen in energiebesparing is momenteel nog beperkt”, voegt Van den Munckhof toe. Of de extra hypotheekruimte snel zal worden uitgebreid, dat is een tweede. “Het is al een revolutie dat energieprestatie überhaupt een rol heeft gekregen in hypotheekverstrekking.”

Jasper van den Munckhof is programmaregisseur Gebouwde Omgeving bij Energiesprong, een programma dat innovatie stimuleert op het gebied van energiebesparing in de bouw. Energiesprong wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volg ons op Twitter: @energiepodium