Zoeken

Bas Eickhout Gepraat over black-outs angstzaaierij

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Nieuwste kolencentrales nodig voor periode zonder zon en wind"

Beste Lambert,

Onlangs kopte het Financieel Dagblad met de dreiging van een extra energieheffing en "black-outs", want: "energiebedrijven vrezen voor een stroomtekort" waardoor extra buffercapaciteit aangelegd moet worden. Duidelijk geval van angst zaaien. Begin dit jaar riepen Cogen (belangenvereniging voor warmtekrachtkoppeling) en adviesbureau CE Delft nog dat Nederland de komende jaren een overcapaciteit aan stroom heeft. Het grote aantal nieuwe centrales dat wordt en al is gebouwd leidt tot overaanbod: tussen 2010 en 2020 neemt de Nederlandse opwekcapaciteit voor stroom met maar liefst zeventig procent toe. Hoezo black-outs?

Nóg verbazender is de aangehaalde reden voor het stroomtekort, namelijk "een opmars van groene energie" (naar mijn weten wordt er in Nederland nog steeds slechts een tiende van de elektriciteit duurzaam opgewekt). De door het FD aangehaalde energiebedrijven, GDF Suez en EON, met vijftien tot twintig procent kolenstroom, werden al snel tegengesproken door energiebedrijf Eneco. Goedkope groene stroom is voor dit bedrijf juist de oplossing, niet het probleem. Zo is het.

Het échte probleem is dat er nog steeds vervuilende kolencentrales worden gebouwd. Op nationaal niveau heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat er, in plaats van een energieheffing voor alle consumenten, een kolenbelasting komt voor de vervuilers. Op Europees niveau pleit ik voor een hogere CO2-prijs die recht doet aan het vervuiler-betaalt-principe.

Doe jij mee Lambert en steun jij ook het Commissievoorstel om CO2-rechten opzij te zetten en op termijn te verwijderen uit het emissiehandelssysteem? Zodat er weer schaarste op de CO2-markt gecreëerd wordt en vervuilende kolencentrales minder rendabel worden ten opzichte van groene stroom en efficiënte gascentrales?

Groet,

Bas

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Kolencentrales nodig voor periode zonder zon en wind"

Beste Bas,

Laten we beginnen om eens eerlijk te zijn. De Nederlandse regering heft de vrijstelling van kolenbelasting voor energieproducenten vooral om de staatskas aan te vullen. Of die motivatie wel in lijn is met Europese regels, is op dit moment overigens nog de vraag. Wel kunnen we, net als de Nederlandse regering, al stellen dat de CO2-uitstoot in Nederland en Europa door de kolentaks niet zal verminderen. Dat dergelijke individuele maatregelen worden genomen door lidstaten bewijst het falen van het huidige Europese CO2-beleid. Daar kunnen we het over eens zijn.

Je weet dat ik wil dat het ETS een echte Europese drijfveer wordt voor investeringen in CO2-arme energieproductie. Nu gaat van dit marktinstrument te weinig stimulans uit voor investeringen in schone technologie. Het structureel versterken van het ETS is daarvoor nodig. Europese coherentie in plaats van nationale fragmentatie, dat is onze opdracht.

Ik ben niet meteen bang voor een black-out; er is immers capaciteit voldoende. Toch mag dit best geadresseerd worden. Duitsland weet hoe belangrijk leveringszekerheid is. Zo zien we dat de regering daar een verbod op het uitschakelen van kolencentrales overweegt. Om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit dient men in de winter immers voldoende 'baseload power' te hebben. Daar is centrale opwekking met de bestaande centrales toch echt nog voor nodig. In dat licht zijn de nieuwe generatie kolencentrales alvast een stap vooruit. Want Bas, wat doen we anders in periodes zonder zon en wind?

Groet,

Lambert

Bas Eickhout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor GroenLinks en CDA

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.