Zoeken

Duitse schaliegasindustrie wil drinkwatergebieden niet uitsluite

ExxonMobil Duitsland: "Frackingproces in ons land al sinds 1961 gebruikt, zonder milieuschade"

Helemaal tevreden is het Wirtschaftsverbund Erdöl- und Erdgasgewinning (WEG) niet met het nieuwe wetsvoorstel om fracking in Duitsland onder strenge voorwaarden toe te laten. De WEG verlangt minder scherpe regelingen op het gebied van milieutests en wil dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het zoeken naar aardgas en de latere daadwerkelijke productie. "In drinkwaterverzorgingsregio's moeten we niet op voorhand grote gebieden uitsluiten voor conventionele boringen", zegt voorzitter Dr. Gernot Kalkoffen. Hij wijst daarbij op de jarenlange ervaringen van de exploratie- en productieindustrie met het frackingproces, dat enkele malen ook in Duitse drinkwatergebieden plaatsvond, zonder daarbij schade aan mens en milieu te berokkenen.

In Duitsland wordt al lange tijd conventioneel gas gewonnen, maar tot nu toe is er geen duidelijke regeling voor de exploitatie van gas en olie in diepe schaliesteenlagen. In 2011 was van het totale Duitse aardgasverbruik 14 procent uit eigen land afkomstig, waarvan 95 procent uit Nedersaksen. Import kwam voornamelijk uit Rusland (30 procent), Noorwegen (27 procent) en Nederland (20 procent). Milieuminister Peter Altmaier en economieminister Phlipp Rösler kwamen eind februari met een voorstel om schaliegaswinning toe te staan, met uitsluiting van drinkwatergebieden. Ook moeten alle nieuwe plannen aan een milieutest worden onderworpen. Woordvoerster Dr. Ritva Westendorf-Lahouse van ExxonMobil, de grootste Duitse aardgasproducent, deelt de mening van het WEG. "Het frackingproces wordt al sinds 1961 in Duitsland bij eenderde van het gewonnen gas ingezet. Van de 300 fracs hebben wij er 180 uitgevoerd en tot nu is er geen milieuschade ontstaan."

Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen

ExxonMobil verkent sinds 2008 in het zuiden van Nedersaksen en in het noorden van Noordrijn-Westfalen de mogelijkheden van schaliegas. Eind 2012 heeft het Amerikaanse bedrijf de bevoegdheid gekregen voor verkenningen in delen van Hamburg. "De hoeveelheid schaliegas wordt op 22.7 biljoen kubieke meter geschat. Ter vergelijking: het jaarverbruik ligt in Duitsland bij 90 miljard kubieke meter", weet Westendorf-Lahouse. "Conservatieve schattingen gaan ervan uit dat 2,3 biljoen kubieke meter daadwerkelijk te winnen is."

De frackprocessen die ExxonMobil nu vooral in Nedersaksen toepast, vinden in conventionele tight gasafzettingen plaats. "Er zijn geen basale verschillen tussen de fracktechnologie die bij deze afzettingen en die in schaliegesteente wordt gebruikt", verduidelijkt Westendorf-Lahouse. "Bij schaliegaswinning is weliswaar meer water nodig, aan de andere kant liggen de Duitse schaliegasvelden minder diep dan de conventionele gasvelden. Dit betekent dat er een lagere druk in het veld aanwezig is, waardoor minder chemische additieven in de frackvloeistof nodig zijn, ongeveer 0,2 tot 0,3 procent."

Samen met toeleveranciers ontwikkelt ExxonMobil frackvloeistoffen die niet giftig zijn en geen milieuverontreinigende componenten bevatten. "We gaan ervan uit, dat we dit jaar al over vloeistoffen beschikken die voor de geologische verhoudingen in Duitsland geschikt zijn. Vervolgens gaan we ze in de praktijk testen. Om misverstanden te voorkomen: de vloeistof in zijn totaliteit is vanwege de hoge mate van verdunning nu al niet giftig of milieuverontreinigend."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium