Zoeken

Meer energie te halen uit de watercyclus

Roelof Kruize, Directeur Waternet: "Maal fruitafval door de gootsteen"

De watercyclus bevat zowel thermische energie als chemische energie die goed is te benutten. Waternet, het waterbedrijf in Amsterdam en omgeving, doet hier op brede schaal onderzoek naar. Te denken valt aan warmte en koude uit oppervlaktewater en grondwater, koude uit het drinkwater en warmte uit rioolwater, de zogenaamde riothermie. Ook kan biogas worden gemaakt door de organische stof uit afvalwater te vergisten. Directeur Roelof Kruize van Waternet probeert alle energie in de watercyclus zo slim mogelijk te benutten. Daarom start zijn bedrijf een bijzonder onderzoeksproject in de Bijlmer, waarbij particulieren hun groente- en fruitafval zelf vermalen en wegspoelen door de gootsteen. Het doel: meer biogas kunnen winnen uit het rioolwater.

Biogas
Waternet produceert circa 11 miljoen m3 biogas per jaar. Kruize: "Dit biogas wordt grotendeels geleverd aan het Afvalenergiebedrijf dat met een WKK-installatie stroom opwekt en de warmte gebruikt voor stadsverwarming. Een deel wordt omgezet in groen gas, waarop de auto's van Waternet rijden."

Volgens Kruize is er zoveel vraag naar biomassa, dat de beschikbaarheid een bottleneck voor biogasprojecten vormt. "Vergisting is booming business. Er is op dit moment een behoorlijke strijd om biomassa. Het is lastig om voldoende volume te creëren. Het is belangrijk om verzekerd te zijn van een langdurige stroom van biomassa. Ik verwacht wel dat er meer biomassa geproduceerd zal worden. Er is grote vraag, daaruit zal aanbod ontstaan. Biogas heeft veel toekomst. Het zal een deel van de aardgasvraag vervangen."

"Tegen 2050 hebben we geen centrale riolering meer, maar voorzien mensen zelf in hun riolering"

Groente en fruit door de gootsteen

Het waterbedrijf kijkt daarom naar een bijzondere manier om meer biomassa in het water te krijgen. Het start een onderzoeksproject in de Bijlmer, waarbij particulieren hun groente- en fruitafval zelf vermalen en afvoeren door de gootsteen. Kruize: "Amsterdam zamelt GFT-afval niet apart in, omdat niemand zo'n stinkende bak op zijn balkon wil hebben. Als er meer organisch afval er in het rioolwater zit, kunnen wij meer biogas produceren en is het overige afval gemakkelijker te verwerken. We gaan in de Bijlmer onderzoeken of afvoer via de gootsteen niet tot verstopping leidt of tot gasvorming in de leidingen. Ik verwacht dat het wel meevalt, in Amerika zijn er goede ervaringen mee."

Zelfvoorzienend met riool
Kruize ziet een stroming ontstaan van mensen die steeds zelfvoorzienender willen zijn. "Niet alleen in de energiesector, maar ook bij afvalwater. Er komen steeds meer decentrale oplossingen om iets met afvalwater te doen. Afvalwater en energie zullen dan heel vaak samengaan. Tegen 2050 hebben we geen centrale riolering meer, maar voorzien mensen zelf in hun riolering. De infrastructuur zal vaker op huis- en wijkniveau georganiseerd zijn. Het project in de Bijlmer, waar wij GFT-afval willen vermalen, is daar een voorbeeld van. Eén van de mogelijkheden is om het water met afval niet helemaal naar een centrale locatie in de stad te pompen, maar een vergister in de flat zelf neer te zetten. We kunnen dan lokaal warmte en energie produceren."