Zoeken

Bereken je energie BMI

Simpele formule John Kerkhoven voor zuinigheid in huis: (kilowatuur + m3 gas x 10) / woninginhoud in m3

Zowel het Nationaal Energieakkoord als de duurzame troonrede van Urgenda roepen deze maand op tot actie. We moeten stoppen met alleen praten over energiebesparing en duurzame energie. De tijd dringt.

Om zelf een idee te hebben hoeveel je nog kunt verbeteren, is het wellicht handig om te weten hoe je huidige energieverbruik zich verhoudt tot dat van anderen. Vandaar dat ik u een simpel testje wil meegeven, één die nog meer tot de verbeelding spreekt dan het energielabel: de energie-BMI. Wat de Body Mass Index doet voor gewicht, doet de energie-BMI voor energiegebruik in huis. Iedereen met een energierekening en een rekenmachine kan de som maken:

(jaargebruik elektriciteit in kilowattuur + jaargebruik gas in kubieke meters x 10)

gedeeld door
het aantal kubieke meters in uw huis

Het berekenen van je energie-BMI begint thuis bij het opzoeken van wat je op jaarbasis aan elektriciteit en gas verbruikt. Je kunt dit vinden op de jaarnota van je energieleverancier. Je pakt de hoeveelheid elektriciteit op jaarbasis, bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur (kWh) en je telt daar het aantal m3 gas (bijvoorbeeld 2.000 m3) keer 10 bij op. Het resultaat is dan 3.500 + 2.000 X 10= 23.500 kilowattuur energiegebruik (elektriciteit en gas) per jaar.

Heeft u zonnepanelen? Dan mag u de kilowatturen die u teruglevert aan het net in mindering brengen. Stel dat er in ons voorbeeld 1.500 kilowattuur wordt teruggeleverd op jaarbasis. Dan is het netto energiegebruik dat afgenomen wordt van een energieleverancier 23.500 - 1.500 = 22.000 kWh.

Dit getal delen we door het aantal kubieke meters in uw woning. Verwarming voornamelijk gerelateerd is aan de grootte van het huis. Aangezien dit vaak 80 procent of meer van ons energiegebruik thuis is, delen we het totale energieverbruik door het aantal kubieke meter woninginhoud. Dit om enigszins te compenseren voor verschillen tussen huizen. Stel dat de woning in dit voorbeeld 500 m3 groot en het energieverbruik 20.000 kilowattuur per jaar is. Dan komt u op een score van 20.000/500= 40 (kilowattuur energiegebruik per jaar per m3 woninginhoud). Uw score is dan 40.

Dan het interpreteren van de score. Een score van rond de 40 is normaal in Nederland voor vrijstaande huizen, maar dat is eigenlijk vrij bedroevend. Ons energie-BMI moet flink omlaag. Kom op nou! Scoor je hoger dan 10, dan moet je echt aan de slag. Deze score is prima te halen. Zowel met isolatie, kierdichting als productie van lokale duurzame energie (onder andere elektriciteit met zonnepanelen, warmte met zonnepanelen, aard- en omgevingswarmte met warmtepompen en eventueel houtstook).
“"Scoor je hoger dan 10, dan moet je echt aan de slag"”

Nu heb ik deze benchmark inmiddels gebruikt bij discussies in de lokale energiecoöperatie waar ik lid van ben. Alle twintig deelnemers aan de benchmark hebben een vrijstaande woning. Gemiddeld werd er 41 kWh/jaar/m3 woninginhoud gebruikt, maar er waren ook mensen bij die 75 of zelfs 95 scoorden. En er waren twee deelnemers die 4 en 5 scoorden. Waarom gebruikt de één twintig keer zoveel energie per m3 woninginhoud als de ander?

Het lag niet aan het comfort. Want bij degene met een score van 5 was ook het comfort het beste. Maar het lag wel aan de inzet van duurzame energie en vergaande maatregelen op het gebied van isolatie en kierdichting. Ook het slim maken van het huis zodat apparaten die niet nodig zijn uitgaan, was onderdeel van de score van 5.

Theoretisch moet je op 0 of zelfs lager kunnen komen (energieneutraal en energiepositief). Maar voor onze coöperatie is dat de ambitie en nog geen realiteit.

Bereken zelf je Energie-BMI en scoor je 0 of lager, dan wil ik het graag weten. Want die 5, dat was mijn huis en dan wil ik dolgraag van je leren hoe ik richting 0 kan. Scoor je 10 of hoger, dan is het tijd om in actie te komen. Scoor je veel hoger dan ben je ‘obese' en in zeker opzicht gevaarlijk voor je eigen portemonnee en het klimaat.

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.