Zoeken

CO2handel ligt niet op sterven

Duitse handelaren gaan uit van backloading

De meerderheid van de Duitse emissiehandelaren heeft de hoop op Europese impulsen voor het ETS nog niet opgegeven. Ze gaan er volgens de Berlijnse emissie-adviseur en -handelaar Michael Kroehnert van de Gesellschaft für Emissionsmanagement und Beratung (GemB) van uit dat de Europarlementariërs binnenkort voor de backloading van 900 miljoen CO2-certificaten zullen stemmen.

Kroehnert is een voorstander van ETS, maar met ingrepen als backloading komen er volgens hem wel constructiefouten in het systeem naar boven. "Europese politici leggen de bovengrens van de CO2-uitstoot voor bedrijven voor een aantal jaar vast, terwijl ze niet weten hoe de conjunctuur zich ontwikkelt", geeft Kroehnert aan. "Zes jaar geleden gaf Brussel voor de handelsperiode tussen 2008 en 2012 enorm veel kostenloze certificaten uit, waardoor bedrijven maar een klein deel moesten kopen. Tijdens de financiële crisis schroeven veel bedrijven hun productie terug en hebben ze ook minder certificaten nodig. Zodoende kunnen ze hun papieren verkopen of hamsteren en in de volgende handelsperiode inzetten."

Stem tegen backloading was verrassing

De stemming tegen een eenmalige backloading in het Europees Parlement in april kwam voor Kroehnert als een grote verrassing. "De meeste handelaren hadden verwacht dat een meerheid zich voor het verschuiven van de veilingen zou uitspreken. Inmiddels is besloten dat de Europese Milieucommissie op 19 juni met aansluitend - na een positieve uitspraak van de Commissie - het Parlement in de eerste week van juli nog een keer over de emissiehandel stemt. Nu we de Europese cijfers van de lagere CO2-uitstoot in 2012 weten, is ook bekend dat het overschot aan certificaten de grens van 2 miljard ton heeft doorbroken. "Op zich is dat niets nieuws", beaamt Kroehnert. "Aan het einde van de tweede handelsperiode werd het overschot aan CO2-certificaten telkens tussen de 2 en 2,4 miljard ton geschat. Er tekent zich een politieke overeenstemming af om de Europese emissiehandel niet te laten sterven. Ik heb goede hoop dat die positief voor backloading zal uitvallen."

Kroehnert verwacht dat op de dag waarop het parlement in juli stemt de prijs van CO2-certificaten kortstondig iets boven de 5 euro zal uitstijgen. "Op de middellange termijn zal de prijs rond de 4,0 tot 4,5 euro per ton komen liggen."

Carbon leakage

Naast backloading zouden volgens hem sterk naar beneden aangepaste CO2-reductiedoelen de prijzen doen bewegen. "Maar dat heeft pas op de langere termijn effect. Veel sterker dan met backloading zullen de prijzen stijgen wanneer de geruchten op de markt rondom de carbon-leakage lijst concreter worden. Op die lijst staan bedrijven die vanwege de verslechtering van hun concurrentiepositie door deelname aan de emissiehandel hun productie met hoge waarschijnlijkheid zouden verplaatsen naar landen buiten de grenzen van de EU, waar ze hun CO2 gratis kunnen uitstoten. Deze bedrijven krijgen tot 100 procent van de hoeveelheid emissierechten kostenloos toegewezen tot 2020. De Europese Commissie zou overwegen deze lijst vanaf 2015 aanzienlijk in te korten."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium