Zoeken

Dijkstra Hoger beroep klimaatzaak moet precedent voorkomen

VVD-Kamerlid zegt vrijwel zeker te zijn dat hogere rechter vonnis zal verwerpen

Het is niet aan de rechter maar aan de politiek om te oordelen over het klimaatbeleid van de overheid, vindt Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. De VVD'er wil daarom dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de Haagse rechtbank dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen versneld moet terugdringen. Dijkstra wil zo ook "ongewenste precedentwerking" voorkomen, waarbij allerlei belangenorganisaties hun gelijk gaan afdwingen bij de rechter.

Met zijn advies aan het kabinet reageerde Dijkstra als VVD-woordvoerder milieu en klimaat dinsdag op een vonnis van de rechtbank in Den Haag van eind juni. Dat hof deed toen uitspraak in een zaak die was aangespannen door Urgenda. Volgens die duurzaamheidsorganisatie doet de Nederlandse overheid op basis van internationale verdragen te weinig om de CO2-uitstoot te laten dalen. Met het oordeel dat Nederland in 2020 de CO2-uitstoot met een kwart moet hebben teruggebracht ten opzichte van het peiljaar 1990, stelde de rechter Urgenda grotendeels in het gelijk.

Dijkstra zegt er vrijwel zeker van te zijn dat een hogere rechter het vonnis van de Haagse rechtbank zal verwerpen, " vanwege de gaten die erin zitten". Ook plaatst hij vraagtekens bij de bevoegdheid van de Haagse rechter in deze zaak. Een inhoudelijk minpunt van het vonnis vindt de VVD'er dat het alleen over Nederland gaat ,"terwijl ons land maar verantwoordelijk is voor een half procent van de mondiale CO2-uitstoot". Ook stelt hij dat de rechter uitspraak deed op basis van deels achterhaalde rapporten. Hij wijst erop dat er ook geen klimaatwet is waaraan het vonnis kan worden getoetst.
““Het lijkt me niet zinvol om nu halsoverkop allerlei noodmaatregelen te nemen om de uitstoot versneld naar beneden te krijgen, want dan ben je geld aan het weggooien””
Volgens het VVD-Kamerlid doorkruist de rechter met zijn uitspraak ook de Brusselse klimaatafspraken: "Het kabinetsbeleid is gericht op het halen van het EU-klimaatdoel waarbij de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 40 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. In 2020 moeten we kijken of onze aanpak voldoende is. Maar de hoe-vraag hoort altijd bij de politiek thuis, niet bij de rechter want dan help je de democratie om zeep. Dan halen straks belangenorganisaties voor meer uitgaven voor defensie of voor zorg of onderwijs straks ook hun gelijk binnen via de rechter."

Mogelijk nog deze week komt het kabinet met een reactie op het vonnis van de Haagse rechter. Toch vindt Dijkstra niet dat hij voorbarig is en beter net als coalitiepartner PvdA dat advies had moeten afwachten: "Mijn timing is juist goed, want ik wil het kabinet graag meegeven dat de VVD sowieso een hoger beroep wil. Tegelijkertijd pleit ik ervoor dat we doorgaan met verduurzamen. Alleen lijkt het me niet zinvol om nu halsoverkop allerlei noodmaatregelen te nemen om de uitstoot versneld naar beneden te krijgen, want dan ben je geld aan het weggooien. Maar verstandige dingen moeten we niet nalaten."

Bij verstandig denkt Dijkstra onder meer aan het met aangepaste regelgeving makkelijker maken van het isoleren van woningen en van het zelf opwekken van energie. En mogelijk ook het door de overheid opkopen van CO2-emissierechten. "Maar die keuzes zijn dus niet aan de rechter maar aan de Tweede Kamer. Anders zit die er voor spek en bonen bij."