Zoeken

Dubbelcolumn Europarlementariers over de energie infrastructuur

Bas Eickhout: "Nederland denkt voor dubbeltje op eerste rij te zitten"

#energievoorziening
Met de keuze om te investeren voor het goedkoop meestoken van biomassa in kolencentrales denkt Nederland voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten. Nederland moet juist investeren in een innovatieve economie die ook in de toekomst competitief is. Dat stelt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). In hun vaste dubbelcolumn op energiepodium.nl schrijft Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, dat het primaat van de financiering bij de markt moet liggen.

Beste Lambert,

Deze week heeft het Europees Parlement zich uitgesproken over onze toekomstige energie-infrastructuur. De pijpleidingen en energiecentrales die wij nú bouwen, bepalen hoe onze energiemix er over veertig jaar uitziet. Ik ben daarom blij dat Europa het voortouw neemt in de omschakeling naar een groene economie die draait op duurzame energie. Daarvoor is een goede energie-infrastructuur onontbeerlijk, want voor een stabiele duurzame energievoorziening moet je de verschillende duurzame bronnen met elkaar verbinden.

Er hangt wel een prijskaartje aan. De Europese Commissie heeft becijferd dat er de komende tien jaar 1 biljoen euro nodig is voor investeringen in de Europese energie-infrastructuur. Dit komt deels uit de nationale schatkisten, deels uit de zakken van de energiebedrijven, maar zal ook deels uit het Europese budget moeten komen. Hoe kunnen we dit op een goede manier invullen als er tegelijkertijd ‘minder geld naar Europa' moet?

En hoe ziet Nederland zich in deze visie op onze toekomstige energievoorziening? Terwijl Nederland een 'powerhouse' als de Noordzee voor de deur heeft liggen, kiest het in zijn eigen 'visie' voor goedkoop meestoken van biomassa in kolencentrales. Zo'n houding is denken voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten, zonder te investeren in een innovatieve economie die ook in de toekomst competitief is. Terwijl landen om ons heen als Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland wel volop investeren. Gelukkig hebben we nog innovatieve regio's als Eindhoven die wel de waarde inzien van innovatie en Europese projecten.

Wat is jouw visie op de toekomstige Europese energievoorziening en de rol van Nederland daarin?

Vriendelijke groet,

Bas Eickhout

Lambert van Nistelrooij: “Primaat financiering ligt bij de markt”

Beste Bas,

Welke energie-infrastructuur Europa moet ondersteunen? Dat lijkt me duidelijk. Juist de projecten die grensoverschrijdend zijn, een Europees belang dienen en niet door de markt worden opgebracht. Een leiding van Europa? Het primaat voor de financiering van de toekomstige energie-infrastructuur ligt bij de markt, daarmee zorgen we er ook voor dat de bedrijven in Noordwest-Europa niet met een concurrentienadeel te kampen krijgen.

Je vraagt mij om visie. Bij deze: de mooiste bloemen groeien in vruchtbare aarde. Je kunt als overheid met subsidies en geld strooien, maar de bodem waarin het terecht komt is even zo belangrijk. Daarom werk ik aan de vruchtbaarheid van de bodem: de bottum-up-benadering. Woonkernen, woningcorporaties en kleine bedrijven bijvoorbeeld. Zij hebben meer en meer de mogelijkheden om met microgeneratie op een kostenefficiënte manier zelf duurzame energie op te wekken. Ik breng deze partijen, samen met de energiebedrijven, bij elkaar zoals op de expertbijeenkomst 'Platteland energieK' op 16 september. Je bent van harte uitgenodigd. Neem je schep mee. Want we gaan flink in de aarde wroeten.

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.