Zoeken

Scholen vinden het lastig om contact te krijgen met bedrijven

Beatrice Boots, Platform Bèta Techniek: "Bedrijven kunnen in het beroepsonderwijs al op scholen laten zien wat voor interessante banen ze te bieden hebben"

Er worden zeker 150.000 technici te weinig opgeleid in Nederland tot 2016. Volgens Beatrice Boots, Directielid van het Platform Bèta Techniek, is het trekken van jongeren een kwestie van vroeg beginnen. Daarom is ze blij dat iedere basisschoolleerling over een paar jaar les krijgt over wetenschap en techniek.

In hoeverre is het tekort aan technisch geschoolde leerlingen een bedreiging voor de Nederlandse energiesector?
"De bedreiging is vooral dat als bedrijven in de energiesector niet genoeg en geschikt personeel kunnen vinden, ze mensen uit het buitenland halen. Dat gebeurt ook al. Het brengt voor ondernemers allerlei extra kosten met zich mee, zoals voor werving en huisvesting. In tijden van werkloosheid, vooral onder schoolverlaters, is dat een gemiste kans. Bovendien vertrekt het meeste buitenlandse personeel weer als het werk af is, dus verdwijnt dan ook expertise."

““Havo- en vwo-leerlingen kiezen nu weer meer voor exacte vakken, de vmbo-leerlingen nog niet””

Speelt de branche hier voldoende op in?
"Participatie van bedrijven aan het bèta-technisch onderwijs is essentieel. In 2003 startten grote bedrijven Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, om havo- en vwo-leerlingen aan te sporen voor een bètastudie te kiezen. Ook energiebedrijven doen hier aan mee. Later kwamen daar de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap bij. Havo- en vwo-leerlingen kiezen nu weer meer voor exacte vakken, de vmbo-leerlingen nog niet. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) waarschuwt voor een dreigend tekort aan mbo-technici. In het Techniekpact ligt daar nu meer nadruk op. Daarmee liggen alle puzzelstukjes die van belang zijn voor het oplossen van het tekort op tafel. Ik ben redelijk hoopvol over het resultaat in de nabije toekomst."

Hoe kan technisch onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt?
"Jongeren willen weten waarvoor ze iets doen. Je moet ze laten zien wat de mogelijkheden zijn van techniek. Daar moet je al vroeg mee beginnen. Een van de acties van het Techniekpact is dat iedere basisschoolleerling in 2020 wetenschap en techniek krijgt op school. Ook in het vervolgonderwijs moet je daarmee doorgaan. Bedrijven kunnen in het beroepsonderwijs al op scholen laten zien wat voor interessante banen ze te bieden hebben en dat het starre imago van de blauwe overall en vieze handen niet meer klopt. Dan zullen die bedrijven ook succesvoller zijn in hun speurtocht naar nieuw personeel. Scholen vinden het lastig om contact te krijgen met bedrijven. Als het bedrijfsleven daar meer voor openstaat, is er sprake van een win-winsituatie."

In hoeverre zijn er, ruim een naar na ondertekening, resultaten geboekt met het Techniekpact?
"Er is gesnoeid in het woud van zeer specifieke technische hbo-opleidingen. Door ook opleidingen te bundelen is het aantal afstudeerrichtingen teruggebracht van tachtig tot minder dan dertig. De nieuwe indeling moet nog worden ingevoerd, maar wie straks afstudeert kan dan dus breder terecht in de technieksector. Van duizend studiebeurzen die de topsectoren hebben toegezegd voor excellente studenten in het hoger onderwijs, zijn de eerste tweehonderd al toegekend. En begin deze maand maakte minister Jet Bussemaker van Onderwijs bekend welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie voor de eerste tranche van het Regionaal investeringsfonds mbo. Er zijn sinds mei vorig jaar dus al een paar snelle stappen gezet."