Zoeken

Wetten tegen luchtvervuiling sturen scheepvaart naar LNG

Nieuw initiatief uit Hamburg wil meer vaart achter vloeibaar aardgas

"De komst van nieuwe wetgeving tegen luchtvervuiling zal zorgen voor de opkomst van LNG in de scheepvaart." Dat stelt Ole van Beust, initiatiefnemer van het Maritime LNG Plattform uit Hamburg. "Vanaf 1 januari 2015 worden er verscherpte grenswaarden voor zwaveluitstoot ingesteld, waardoor de marine-dieselprijzen flink zullen stijgen. Daarnaast gelden vanaf 2016 verscherpte grenswaarden voor NOx (fijnstof). Tegen die tijd zullen er nauwelijks nog alternatieven voor LNG zijn."

In het Maritime LNG Plattform hebben industrie, havens en rederijen zich verenigd. Zij willen het gebruik van vloeibaar aardgas in de scheepvaart stimuleren. Op de middellange termijn moet ook het wegtransport van LNG worden voorzien. Het Duitse initiatief is opgezet naar voorbeeld van het Nederlandse LNG Platform. "We willen ervoor zorgen dat Duitsland een beslissende stap zet", zegt Von Beust, die eerder burgemeester van Hamburg was. "LNG is een belangrijke bouwsteen voor schonere transportwegen. Dat verbindt de deelnemers aan het platform, die met elkaar concurreren. De nieuwste publicaties over de soms zeer slechte luchtkwaliteit laten zien hoe noodzakelijk een koersverandering is." Von Beust benadrukt dat LNG niet een puur Duits thema is. "Alleen in samenwerking met initiatieven zoals het Nederlandse LNG Platform en partners als Innovation Norway lukt het de Europese transportwegen en werelderfgoed als de Waddenzee schoner te maken."

““In vijf jaar vijftig schepen en vijf havens met LNG””

Het platform heeft doelen gesteld voor de komende vijf jaar: het inbedrijfstellen van minstens vijftig extra schepen op LNG in Duitse havens en het opzetten van LNG-infrastructuur in vijf Duitse havens. De eerste stappen zijn gezet. "Bomin Linde LNG heeft in Hamburg een vergunning aangevraagd voor de bouw van een LNG-terminal, die in 2015 klaar zal zijn. Ook in Bremerhaven en Brunsbüttel zijn terminals gepland."

Het platform wil daarnaast bedenkingen tegen LNG-scheepvaart uit de weg ruimen. Veelgehoorde argumenten tegen LNG zijn hoge investeringskosten, die mede ontstaan doordat vloeibaar gas relatief veel opslagruimte nodig heeft. Ook zou LNG geen oplossing voor lange afstanden bieden. "Zowel de ombouw als een nieuwbouw voor LNG is met de huidige techniek wel degelijk mogelijk. De rederij AG Ems laat dat nu als eerste Duitse bedrijf zien", zegt Von Beust. "Ook leert de ervaring in Scandinavië dat deze zorgen ongegrond zijn." Het ontbreken van financieringsmogelijkheden is volgens Von Beust wel een groot probleem. "Met de politiek, banken en de EU zoeken we naar oplossingen die investeringen in LNG aanmoedigen."