Zoeken

Subsidies overboord voor een hogere CO2-prijs

Jos Cozijnsen: "De CO2-heffing is pas echt een dood paard"

De bijdrage van Catrinus Jepma in Energiepodium kopt "Het Europees Emissiehandelssysteem moet overboord". Maar dat wil Jepma helemaal niet. De quote luidt niet voor niets "Het is óf subsidies, óf emissiehandel". Nu, daar ligt precies de sleutel voor meer draagvlak voor het emissiehandelssysteem in Nederland en voor een compromis in Europa.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra schreef in Energiepodium onder de kop "Red emissiehandel, stop subsidies" best te geloven in emissiehandel, maar stelt terecht dat subsidies emissiehandel minder effectief maken. Logisch, want subsidiesteun maakt schaarste naar emissierechten kleiner en de CO2-prijs dus lager. Dat doet de Britse ‘carbon price floor' voor de energiesector ook. Het recente onderzoek dat de Tweede Kamer had ingesteld naar klimaatbeleid, concludeert dat subsidies niet effectief zijn. En cijfers laten zien dat de subsidie - o.a. in de bouwsector - soms meer dan 100 euro per ton CO2 kosten! Het CO2-handelssysteem is veel effectiever.

In Duitsland - dat nog geen positie over backloaden heeft ingenomen, heeft men ook last van de steun voor DE via de stroomprijs: de stroom voor consumenten wordt te duur. De Duitse regering is gebaat bij een hogere CO2-prijs en dus meer inkomsten.

En de EPP-fractie, aan de rechterkant in het Europees Parlement, die in haar eentje het backloading voorstel tegenhield - weliswaar met een krappe meerderheid en 16 onthoudingen ! - heeft bij monde van EPP-voorzitter Korhola meerdere malen om aanpak van subsidies gevraagd. De Europese Commissie heeft dat onderzoek inderdaad aangekondigd. Het EP stemt in juli weer over backloaden en zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant werken fracties aan amendementen en dat is een hoopvol teken.

En natuurlijk duurt het allemaal zo, lang omdat we nog steeds niet hersteld zijn - als dat al gebeurt - van de crisis, die het EU klimaatbeleid weer 10 jaar terug heeft gebracht. En gelukkig heeft de crisis tot lagere emissies geleid, maar we bereiden ons nog steeds te weinig voor op scherpere reducties die na 2020- nodig zijn. Willen we het er op aan laten komen en de CO2-prijs dan door het plafond laten schieten of krijgen we de CO2-doelen en dus de CO2-prijs eerder omhoog? Dat is de kernvraag de komende maanden in Brussel.

Dus goed dat Staatssecretaris Mansveld vorige week aangekondigde de druk op Brussel met Noord-Europese collega's op te zullen voeren op het punt van backloading en structurele verbeteringen. Nu niet laveren via contra-productieve nationale maatregelen en grenscorrecties, maar leveren, in EU-verband. En dan geen EU-brede CO2-heffing zoals Jepma bepleit, want dat is al 20 jaar echt een dood paard in Europa.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales